ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

DİKSİYON NEDİR?

Diksiyonu Kelimeleri, duyguları ve düşünceleri en iyi şekilde anlatma olarak tanımlayabiliriz. Diksiyon söyleme sanatıdır. Duygu ve düşüncelerimizi en iyi, en anlaşılır biçimde ortaya koyabilmek için sözcüklerin seçiminden, sesimizi ayarlamaktan, vurguları doğru yerlere koymaktan, heceleri ayırmadan konuşmaktan vücut dilini katmaya kadar bir bütün oluşturabiliriz. Ortaya çıkan diksiyonumuzdur. Diksiyon bütün bu parçalardan oluşan bir bütündür.

ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

İnsanların birbirleriyle iletişimlerinde söz, yazıdan daha önce, daha etkili ve daha pratiktir. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri olan konuşmanın, usulüne göre yapılması hemen her alanda başarılı olmanın temel şartlarındandır. Başarılı yöneticilerin, tanınmış avukatların, liderlerin, toplum içinde saygın bir yeri olan kişilerin ayırıcı vasıflarından biri de güzel ve etkili konuşmalarıdır. Böyle insanlar düşüncelerini güzel konuşma sanatının incelikleriyle ifade ettikleri için kendilerini dinletmesini bilirler ve herkesin kalbini kazanırlar. Zira bunlar, Aristo’nun dediği gibi düşündüklerinin hepsini söylemez fakat söylediklerini düşünür de söylerler. Konuşma sanatını bilmeyen birisi ne kadar akıllı, ne kadar değerli olursa olsun, kendisini dinletemez, muhatabını inandıramaz, etrafındakileri kendisinden uzaklaştırır, konuşmaya başladığı andan itibaren kendisine zarar vermeye başlar.

NASIL ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞULUR? NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Güzel ve etkili bir konuşmanın ilkeleri şunlardır:

• Konuşmanın bir planı olmalıdır

• Konuşmanın bir konusu olmalıdır

• Konuşma konusu seslenilecek kişi veya kişilere uygun olmalıdır

• Konuşmanın amacı olmalıdır

• Konuşmada bütünlük olmalıdır. Konuşurken konu gereksiz ayrıntılarla da-

ğıtılmamalıdır

• Konuşma inandırıcı olmalıdır

• Konuşma ilginç olmalıdır

• Konuşma çelişkili düşünceler içermemelidir

• Konuşma gerekliyse örneklerle zenginleştirilip anlaşılır kılınmalıdır

• Konuşmada bilgi yanlışlığı yapılmamalıdır

• Konuşmada duygu ve düşünceler sürükleyici bir biçimde aktarılmalıdır

 

DİKSİYON – ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA KURSUNUN AMACI

Öğrencileirmizin söyleyemedikleri kelime ya da çıkaramadıkları harflerin belirlenmesi ve doğru kullanım için yapılacak çalışmalar

Öğrencilerimizn gerek günlük yaşantılarında gerekse iş hayatlarında kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak,

İsteklerini - söyleyeceklerini veya verecekleri mesajları anlaşılabilir bir konuşma şekliyle söylemelerine katkı sağlamak,

Günlük hayatımızda kullandığımız yanlış kelime ve söylemleri örnekleriyle göstererek düzeltilmesini sağlamak,

Vücut dilinin kullanımı,

Jest ve mimiklerin kullanımının anlatılması,

Yazım diliyle konuşma dili arasındaki farkların uygulamalı olarak gösterilmesi ve birebir çalışmalar yaparak etkili ve güzel konuşmaya katkı sağlamak

Özel ders ve eğitim programları için lütfen irtibata geçiniz...

 

CÜNEYT ERSAN

Spiker-Sunucu-Basın Danışmanı

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Diksiyon Eğitmeni